Secure shopping with SodaStream

Privacy Policy

SodaStream International BV (Naamloze vennootschap) is een bedrijf geregistreerd in Nederland, waarvan de hoofdzetel in Israël is gelegen (“wij”, "we", “ons”, “onze”). Wij zijn actief op http://www.sodastream.be/ (de “website”). In deze Privacy Policy, betekenen de verwijzingen naar “u”, elke persoon die ons of de website enige gegevens verstrekt.

Als u enige opmerkingen of suggesties heeft, zouden we ze graag ontvangen op ons adres of door een e-mail te sturen naar info@sodastream.be. U kan ons ook telefonisch bereiken via het nummer 0800 74807 - dit telefoonnummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:30 tot 17:00 uur.

De bescherming van persoonsgegevens is een kwestie van vertrouwen en wij hechten belang aan uw privacy. Wij zullen daarom ook enkel uw naam en andere gegevens met betrekking tot u gebruiken zoals beschreven staat in de Privacy Policy. Wij zullen alleen informatie verzamelen wanneer dat voor ons noodzakelijk is en wij zullen alleen informatie verzamelen als het relevant is voor onze omgang met u.

Wij zullen uw gegevens alleen bewaren zolang dat vereist wordt door de wetgeving of zolang als het relevant is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

U kunt de website bezoeken en erop surfen zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Tijdens uw bezoek aan de website blijft u anoniem en wij kunnen u op geen enkel moment herkennen, tenzij u een account heeft op de website en inlogt met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

1. Gegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen de informatie en gegevens die je ons zelf geeft wanneer je gebruikmaakt van onze website/apps  en onze diensten, o.a. wanneer je:

  • een gebruikersaccount aanmaakt;
  • ons contactformulier invult;
  • deelneemt aan enquêtes of wedstrijden en
  • je inschrijft op onze nieuwsbrief

In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde anonieme gegevens die op jouw gedrag betrekking hebben die ons worden doorgegeven door derden, zoals gegevens van Google en Facebook.

Wij verzamelen ook gegevens die volgen uit het gebruik van onze producten en diensten.

Meer informatie

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan je gebruikmaakt. 

  • Wanneer je een gebruikersaccount aanmaakt of inschrijft op onze nieuwsbrief: wij verzamelen de informatie die je ons geeft in het inschrijvingsformulier, waaronder je naam, voornaam, e-mailadres, postadres, IP-adres, geboortedatum, telefoonnummer, interessegebieden enz. 
  • Wanneer je ons contactformulier gebruikt: wij verzamelen de informatie die je ons geeft in het contactformulier, waaronder je naam, voornaam, aanspreking, e-mailadres, telefoonnummer enz. 
  • Als je deelneemt aan enquêtes of wedstrijden: wij verzamelen de informatie die je ons meedeelt in de enquête- of wedstrijdformulieren, waaronder jouw naam, voornaam, geslacht en emailadres.
  • Als wij jou e-mails toesturen, kan informatie worden verzameld over de manier waarop je reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan, wordt geklikt. Dit bijvoorbeeld om te kijken in hoeverre de boodschap relevant wordt ervaren en onze diensten hierop af te stemmen.

 Wij zullen de informatie die u ons bezorgt gebruiken om u te voorzien van de diensten en informatie aangeboden op onze website en die u kan aanvragen. Daarnaast zullen wij de informatie die u ons verstrekt gebruiken om uw profiel bij ons te beheren; om het downloaden van gegevens van onze website controleren; om de lay-out en/of inhoud van de pagina’s van onze webite te verbeteren en deze aan te passen aan de gebruikers; om bezoekers op onze website te identificeren; om onderzoek te verrichten naar de demografische gegevens van onze gebruikers; om u informatie te sturen waarvan wij denken dat het van belang is voor u of die u heeft aangevraagd, inclusief informatie over onze producten en diensten, op voorwaarde dat u heeft aangegeven dat u geen bezwaar heeft om benaderd te worden voor deze doeleinden. Onder voorbehoud van het verkrijgen van uw toestemming kunnen wij contact met u opnemen via mail met gegevens van andere producten en diensten. Als u liever geen marketingcommunicatie van ons ontvangt, kan u ervoor kiezen om u gratis af te melden op elk gewenst moment.

Wij kunnen uw naam en adres doorgeven aan derden om ervoor te zorgen dat een product bij u geleverd wordt (bijvoorbeeld aan onze koerier of leverancier).

Uw feitelijke details van de bestelling kunnen door ons worden opgeslagen, maar kunnen om veiligheidsredenen niet direct door ons worden opgevraagd. U hebt echter toegang tot deze informatie door in te loggen op uw profiel op de website. Hier kunt u de details van uw bestellingen die voltooid zijn zien, alsook de bestellingen die nog open staan en die binnenkort zullen worden verzonden en zorgen voor het beheer van uw adres- en bankgegevens, en elke nieuwsbrief waarop u zich eventueel hebt geabonneerd. U verbindt zich ertoe om uw persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet beschikbaar te stellen aan onbevoegde derden. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van wachtwoorden, tenzij deze misbruik onze schuld is.

SodaStream zal uw persoonlijke informatie niet delen met derde partijen die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden.

Ander gebruik van uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor opiniepeilingen en marktonderzoeken. Uw persoonlijke details zijn anoniem en zullen alleen gebruikt worden voor statistische doeleinden door SodaStream International BV. U kan op ieder moment kosteloos beslissen om hier niet aan deel te nemen. Antwoorden die u geeft op enquêtes of opiniepeilingen waarvan SodaStreal u gevraagd heeft om deze in te vullen, zullen niet worden doorgestuurd aan derden. Uw e-mailadres ingeven is alleen nodig indien u deel wil nemen aan prijsvragen. We bewaren de antwoorden op onze enquêtes apart van uw e-mailadres.

Wij mogen de persoonsgegevens van de gebruikers van onze website op een algemene wijze anonimiseren en gebruiken voor verschillende doeleinden, inclusief het vaststellen van de algemene locatie van onze bezoekers en het gebruik van bepaalde aspecten op onze website of links in e-mails bij diegene die zich hebben opgegeven om deze te ontvangen, en het doorsturen van deze informatie naar derde partijen zoals uitgeverijen. Met deze informatie is het echter niet mogelijk u persoonlijk te identificeren.

Prijsvragen

Voor eventuele prijsvragen maken wij gebruik van de gegevens om de winnaars te informeren en reclame voor onze aanbiedingen te maken. Meer details, indien van toepassing, vindt u in de deelnamevoorwaarden van de desbetreffende prijsvraag.

Derde partijen en links

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorspelen aan een van de bedrijven die behoren tot dezelfde groep. Wij zouden uw gegevens tevens kunnen doorgeven aan agenten, onderaannemers, leveranciers, bedrijven die referentie en kredietfraude tegengaan, online betalingsbedrijven, bedrijven gespecialiseerd in online betalingen, creditcard bedrijven, en ontwikkelaars van marketing en website optimalisatie software om ons te helpen bij elk van de wijzen waarop wij gebruik maken van uw persoonsgegevens zoals vermeld in onze Privacy Policy. We zouden hier bijvoorbeeld gebruik van kunnen maken als we een derde partij inschakelen voor het verzenden van goederen naar u, het verkrijgen van uw betalingen, om gegevens te analyseren, om onszelf te voorzien van marketing of klantendienst hulp en om te analyseren hoe u gebruik maakt van de website zodat wij onze website kunnen optimaliseren. We zouden informatie uit kunnen wisselen met derde partijen met het doel om fraude te voorkomen en krediet risico te reduceren. We zouden onze databanken met daarin uw persoonsgegevens kunnen overdragen indien we ons bedrijf of een deel van ons bedrijf verkopen. Behoudens voor wat in deze Privacy Policy is opgenomen, zullen wij uw persoonlijke informatie niet aan derde partijen verkopen zonder dat u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft tenzij dit nodig is voor de doelen die in deze Privacy Policy opgenomen zijn of tenzij de wet ons dit verplicht. De website kan reclame van derde partijen en links naar andere sites of delen van andere sites bevatten. Wees u alstublieft bewust van het feit dat wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het privacy beleid of de inhoud van sites van derde partijen, noch voor om het even welke derde partij aan wie wij uw informatie overdragen in overeenstemming met onze Privacy Policy.

2. Log in

Met de functie „aangemeld blijven“ willen we uw bezoek aan onze website zo leuk mogelijk maken. Deze functie zorgt ervoor dat u onze diensten kan gebruiken zonder dat u elke keer opnieuw hoeft in te loggen. Om veiligheidsredenen zal u echter gevraagd worden om uw wachtwoord opnieuw in te voeren, bijvoorbeeld als uw persoonlijke gegevens gewijzigd moeten worden of als u een bestelling wenst te plaatsen. Wij raden u aan deze functie niet te gebruiken wanneer de computer door meerdere gebruikers gebruikt wordt. Wij wijzen erop dat de functie "aangemeld blijven" niet beschikbaar is als u een instelling gebruikt die automatisch opgeslagen cookies na elke sessie automatisch verwijdert.

3. Cookies

Voor een bezoek aan onze website hoeft uw computer geen cookies te accepteren. Wij wijzen er u echter op dat het gebruik van het winkelwagentje en het plaatsen van een bestelling alleen mogelijk is wanneer cookies zijn geactiveerd. Op onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw computer bij onze server identificeren als een unieke gebruiker en die door uw internetbrowser op uw gegevensdrager worden opgeslagen en bepaalde instellingen en gegevens met betrekking tot de gegevensuitwisseling met ons systeem via uw browser opslaan. Cookies kunnen worden gebruikt om uw IP adres te herkennen, dit scheelt tijd wanneer u op de website bent of deze wil bezoeken. SodaStream maakt gebruik van retargeting wat mogelijk maakt om u een interessanter aanbod te doen. Retargeting is een manier waarmee we kunnen adverteren met producten die u kortgeleden bekeken heeft op partner websites om u zo nogmaals een aantrekkelijk aanbod te verschaffen. Wij doen dit door uw zoekgedrag te analyseren die voortkomt uit uw cookies. Deze zijn anoniem, bevatten geen persoonlijke informatie en geen gebruikersprofielen. U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert, dat zou u echter hinderen in het gebruik van de website. Accepteer alstublieft onze verzekering dat ons gebruik van cookies geen persoonlijke of privé details bevat en dat ze vrij zijn van virussen.

De website maakt gebruik van technologie waarmee persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen voor marketing en optimalisatie doeleinden en gebruikersgegevens worden opgesteld onder een pseudoniem. Cookies mogen hiervoor worden gebruikt. Cookies maken het onmogelijk om de internet browser te herkennen. De gegevens die zijn verzameld met de Webtrekk-technologie worden niet gebruikt, zonder afzonderlijke toestemming van de persoon in kwestie, om bezoekers persoonlijk te identificeren op deze Site en worden niet vergeleken met de persoonsgegevens opgeslagen onder het pseudoniem. De toestemming voor het registreren en opslaan van persoonsgegevens mogen op elk moment kosteloos worden geannuleerd zonder gevolgen.

Deze Site maakt gebruik van Google Analytics, een dienst van Google, Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van onze Site mogelijk is. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze Site (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de Site te analyseren, rapporten over de activiteit op de Site voor websitebeheerders op te stellen en overige diensten op het gebied van Site-activiteit en internetgebruik aan ons te leveren. Google verstrekt deze informatie eventueel ook aan derden voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze persoonsgegevens in opdracht van Google verwerken. Google combineert uw IP-adres in geen geval met andere gegevens die Google bezit. Door middel van de desbetreffende instelling in uw browsersoftware kunt u verhinderen dat cookies worden geïnstalleerd; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze Site volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze Site gaat u ermee akkoord dat de over u geregistreerde gegevens door Google worden verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Om ervoor te zorgen dat het ontwerp van de Site op maat gemaakt is en optimaal presteert, zal het programma "oplossingen en technologieën/Solutions and Technologies" van Econda GmbH (www.econda.de) niet alleen geanonimiseerde persoonsgegevens verzamelen en opslaan, maar ook gebruik maken van deze gegevens om gebruiksprofielen door middel van pseudoniemen op te stellen. Cookies kunnen gebruikt worden voor dit doel die het mogelijk maken voor een internetbrowser om te worden herkend. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van een bezoeker, zullen gebruikersprofielen niet samen worden opgeslagen met de gegevens die betrekking hebben op de pseudonieme bezoeker. In het bijzonder worden IP-adressen onmiddellijk na ontvangst onleesbaar gemaakt, dit maakt het onmogelijk om een gebruikersprofiel te verbinden met een IP-adres. Bezoekers van deze Site kunnen ervoor kiezen om zich – kosteloos en op elk gewenst moment – uit te schrijven voor het verzamelen en opslaan van hun persoonsgegevens. (klik alstublieft op de volgende link om u uit te schrijven (www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html).

4. Veiligheid

Wij hebben passende technische– en veiligheidsmaatregelen ingevoerd om onbevoegde of onrechtmatige toegang tot of accidenteel verlies of beschadiging van uw informatie te voorkomen. Wanneer wij informatie via de Site verzamelen, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens op een beveiligde server. Wij gebruiken firewalls op onze servers. Bij het elektronisch verzamelen van betaalkaart gegevens, gebruiken wij encryptie met behulp van Secure Socket Layer (SSL) codering. Wij kunnen geen 100% veiligheid garanderen, maar dit maakt het moeilijk voor een hacker om uw gegevens te decoderen. U wordt streng aangeraden om niet uw volledige credit- of debietkaart gegevens naar ons te verzenden via een niet-versleutelde elektronische communicatiewijze. Wij handhaven fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmethoden in verband met het verzamelen, opslaan en openbaar maken van uw informatie. Ten behoeve van onze beveiligingsprocedures, vragen wij u af en toe om een bewijs van uw identiteit voordat we persoonlijke informatie aan u vrijgeven. U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot uw account en uw computer.

5. Toestemming

Bij het verstrekken van uw gegevens aan SodaStream of onze agent of tijdens het gebruik van de Site, geeft u de toestemming aan SodaStream om uw gegevens te gebruiken volgens deze Privacy Policy inclusief de diensten verricht door de relevante CRA/FPA om uw identiteit te verifiëren. Hiervoor kan de relevante CRA/FPA de door u opgegeven gegevens vergelijken met gegevens in databanken (openbare of andere) waar zij toegang tot hebben. Zij kan uw gegevens ook in de toekomst gebruiken om andere bedrijven te voorzien van verificatie. De zoekopdrachten worden bijgehouden.

6. Uw rechten

Mocht u benieuwd zijn naar de gegevens die wij van u bewaren, dan heeft u het recht om deze op te vragen en in te zien. U heeft het recht om eventuele onjuistheden, met betrekking tot uw gegevens, kosteloos te corrigeren. Ook heeft u het recht om ons te vragen om te stopen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing doeleinden. In dat geval, neemt u contact met ons op via Email: op info@sodastream.be of SodaStream International BV, Provinciënbaan 16, 5121DL Rijen, Nederland.

SodaStream International BV

Wij hebben het auteursrecht over deze Privacy Policy. Gebruik door derden - ook door middel van een uittreksel - voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. In geval van overtredingen kunnen wij juridische stappen ondernemen.

Back to top